Regia Anglorum

Víkingr

Regia Anglorum là một trong những câu lạc bộ tái hiện lịch sử thời trung cổ lớn nhất thế giới. Chúng tôi tập trung dến cả cuộc sống quân ngũ và cuộc sống dân sự ở Đảo Anh giữa năm 900 và 1100. Regia Anglorum đã tồn tại 36 năm và mặc dù chúng tôi ở Anh mình có thành viên từ Bắc Mỹ, Nam Phi, Bán Đảo Scandinavie và Đông u.

Tái tạo những trận chiến là một phần quan trọng, nhưng nó chỉ là một phần của hoạt động câu lạc bộ. Nhiều thành viên đang khám phá các nghề thủ công truyền thống như khắc gỗ, thêu, làm đồ da, thợ đá và các hoạt động khác không liên quan dến quân sự mà tạo một phần của cuộc sống trong thời kỳ tăm tối.

Mỗi năm chúng tôi tổ chức một số chương trình hiển thị những đồ thủ công và trận chiến cho khách thăm quan.

Các sự kiện sắp tới của chúng tôi:

Oystermouth Castle

01 tháng tư 2023 (thứ bảy)
Vị trí: Oystermouth, Swansea
Mã bưu điện: SA3 4BA

Appleby Castle (Năm 1100)

08 tháng tư 2023 (thứ bảy) – 09 tháng tư 2023 (chủ nhật)
Vị trí: Appleby-in-Westmorland, Westmorland
Mã bưu điện: CA16 6XH

Beltaine Mediaeval Fayre

15 tháng tư 2023 (thứ bảy)
Vị trí: St Andrews, Fife
Mã bưu điện: KY16 9XW

Barton Hill

29 tháng tư 2023 (thứ bảy)
Vị trí: Barton Hill Rugby Club, Bristol
Mã bưu điện: BS15 1NS

Wray Scarecrow Festival (Năm 890)

01 tháng năm 2023 (thứ hai)
Vị trí: Wray, Lancaster, Lancashire
Mã bưu điện: LA2 8RG

Craigtoun (Năm 865)

26 tháng năm 2023 (thứ sáu) – 28 tháng năm 2023 (chủ nhật)
Vị trí: Craigtoun Country Park, Mount Melville, St Andrews, Fife
Mã bưu điện: KY16 8NX

Carry on Rockin’ festival

26 tháng năm 2023 (thứ sáu) – 28 tháng năm 2023 (chủ nhật)
Vị trí: Market Rasen, Lincolnshire
Mã bưu điện: LN8 2AW

Pict to Win (Năm 860)

17 tháng sáu 2023 (thứ bảy) – 18 tháng sáu 2023 (chủ nhật)
Vị trí: Grantown-on-Spey, Moray
Mã bưu điện: PH26 3PA

Appleby Castle (Năm 1100)

26 tháng tám 2023 (thứ bảy) – 27 tháng tám 2023 (chủ nhật)
Vị trí: Appleby-in-Westmorland, Westmorland
Mã bưu điện: CA16 6XH

Grimfælfest

08 tháng chín 2023 (thứ sáu) – 10 tháng chín 2023 (chủ nhật)
Vị trí: Grimsby , Lincolnshire
Mã bưu điện: DN32 0EQ

Battle of Hastings (Năm 1066)

14 tháng mười 2023 (thứ bảy) – 15 tháng mười 2023 (chủ nhật)
Vị trí: Battle Abbey, Sussex
Mã bưu điện: TN33 0AE