Regia Anglorum

Víkingr

Regia Anglorum là một trong những câu lạc bộ tái hiện lịch sử thời trung cổ lớn nhất thế giới. Chúng tôi tập trung dến cả cuộc sống quân ngũ và cuộc sống dân sự ở Đảo Anh giữa năm 900 và 1100. Regia Anglorum đã tồn tại 37 năm và mặc dù chúng tôi ở Anh mình có thành viên từ Bắc Mỹ, Nam Phi, Bán Đảo Scandinavie và Đông u.

Tái tạo những trận chiến là một phần quan trọng, nhưng nó chỉ là một phần của hoạt động câu lạc bộ. Nhiều thành viên đang khám phá các nghề thủ công truyền thống như khắc gỗ, thêu, làm đồ da, thợ đá và các hoạt động khác không liên quan dến quân sự mà tạo một phần của cuộc sống trong thời kỳ tăm tối.

Mỗi năm chúng tôi tổ chức một số chương trình hiển thị những đồ thủ công và trận chiến cho khách thăm quan.

Các sự kiện sắp tới của chúng tôi:

The Tamworth Charter (Năm 781)

17 tháng ba 2024 (chủ nhật)
Vị trí: Tamworth Castle, Staffordshire
Mã bưu điện: B79 7NA

Vikings at Leasowe Castle (Năm 902)

23 tháng ba 2024 (thứ bảy)
Vị trí: Leasowe Castle, Wallasey, Wirral
Mã bưu điện: CH46 3RF

Old Malton (Năm 1150)

23 tháng ba 2024 (thứ bảy)
Vị trí: Priory Church, Old Malton
Mã bưu điện: YO17 7HB

Viking Craft Market

24 tháng ba 2024 (chủ nhật)
Vị trí: Skegness, Lincolnshire
Mã bưu điện: PE25 2HF

Oystermouth Castle

30 tháng ba 2024 (thứ bảy)
Vị trí: Oystermouth Castle, Swansea
Mã bưu điện: SA3 4BA

Wallingford Museum Saxon Day (Năm 950)

13 tháng tư 2024 (thứ bảy)
Vị trí: Wallingford, Oxfordshire
Mã bưu điện: OX10 0DB

Bristol Banshees Fundraiser (Năm 1000)

27 tháng tư 2024 (thứ bảy)
Vị trí: Barton Hill Rugby Club, Bristol
Mã bưu điện: BS15 1NR

Dunkeld Living History Weekend (Năm 830)

04 tháng năm 2024 (thứ bảy)
Vị trí: Dunkeld, Perthshire
Mã bưu điện: PH8 0AN

Wray Scarecrow Festival (Năm 900)

06 tháng năm 2024 (thứ hai)
Vị trí: Wray, Lancaster, Lancashire
Mã bưu điện: LA2 8RG

Sherwood Viking Spring Thing (Năm 874)

11 tháng năm 2024 (thứ bảy) – 12 tháng năm 2024 (chủ nhật)
Vị trí: Sherwood Pines, Nottinghamshire
Mã bưu điện: NG21 9JL

Battle of Lewes (Năm 1264)

11 tháng năm 2024 (thứ bảy) – 12 tháng năm 2024 (chủ nhật)
Vị trí: Lewes, Sussex
Mã bưu điện: BN7 2XA

Wirral Viking Festival (Năm 902)

25 tháng năm 2024 (thứ bảy) – 26 tháng năm 2024 (chủ nhật)
Vị trí: Wirral
Mã bưu điện: CH44 9AJ

Battle Mediaeval Fayre (Năm 1066)

26 tháng năm 2024 (chủ nhật) – 27 tháng năm 2024 (thứ hai)
Vị trí: Battle Abbey Green, Sussex
Mã bưu điện: TN33 0EN

Wingdings County Cub Camp (Năm 900)

15 tháng sáu 2024 (thứ bảy)
Vị trí: Tawd Vale Campsite, Burscough, Lancashire
Mã bưu điện: L40 5UL

Sherwood Woodland Festival (Năm 1050)

15 tháng sáu 2024 (thứ bảy) – 16 tháng sáu 2024 (chủ nhật)
Vị trí: Thoresby Park, Nottinghamshire
Mã bưu điện: NG22 9EP

History in the Park (Năm 1070)

21 tháng sáu 2024 (thứ sáu) – 23 tháng sáu 2024 (chủ nhật)
Vị trí: Craigtoun Country Park, St Andrews, Fife
Mã bưu điện: KY16 8NX

Accession of Æthelstan (Năm 924)

20 tháng bảy 2024 (thứ bảy) – 21 tháng bảy 2024 (chủ nhật)
Vị trí: Malmesbury, Wiltshire
Mã bưu điện: SN16 9AL

Viking Ship at Tamworth (possibility 1) (Năm 924)

20 tháng bảy 2024 (thứ bảy) – 21 tháng bảy 2024 (chủ nhật)
Vị trí: Tamworth, Staffordshire

Viking Ship at Tamworth (possibility 2) (Năm 924)

27 tháng bảy 2024 (thứ bảy) – 28 tháng bảy 2024 (chủ nhật)
Vị trí: Tamworth, Staffordshire

St Neot’s Museum (Năm 877)

27 tháng bảy 2024 (thứ bảy)
Vị trí: St Neots, Cambridgeshire
Mã bưu điện: PE19 1AE

Mugstock (Năm 800)

02 tháng tám 2024 (thứ sáu) – 05 tháng tám 2024 (thứ hai)
Vị trí: Strathallan Castle, Auchterarder , Perthshire
Mã bưu điện: PH3 1JZ

New Waltham Fest

03 tháng tám 2024 (thứ bảy)
Vị trí: New Waltham, Grimsby, Lincolnshire
Mã bưu điện: DN36 4GU

Cestrefeld Local Show (Năm 930)

18 tháng tám 2024 (chủ nhật)
Vị trí: Hollingwood, Chesterfield, Derbyshire
Mã bưu điện: S43

Detling Military Odyssey

24 tháng tám 2024 (thứ bảy) – 26 tháng tám 2024 (thứ hai)
Vị trí: Detling, Kent
Mã bưu điện: ME14 3JF

Battle of Hastings (Năm 1066)

12 tháng mười 2024 (thứ bảy) – 13 tháng mười 2024 (chủ nhật)
Vị trí: Battle Abbey, Sussex
Mã bưu điện: TN33 0AE