Regia Anglorum

Víkingr

Regia Anglorum (ett gammalt latinskt namn som betyder De engelska folkens rike) är en av världens största föreningar för levande historia och historisk återskapelse av medelålderna. Den fokuserar på båda det militära och det civila livet på de Brittiska öarna under AD 900 – 1100. Regia Anglorum är nu en 33 år gammal internationell förening och trots att dess medlemmar bor mestadels i Storbritannien finns det även medlemmar i Nordamerika, Sydafrika, Skandinavia och Östra Europa.

Att återskapa länge bortglömda strider är en del av många offentliga föreställningar med det är bara en av Regias aktiviteter. Många medlemmar utforskar traditionella hantverk t.ex. träsnideri, broderi, läderhantverk och andra icke-militära aktiviteter som utgjorde en del av livet under Den mörka tiden och som förevisas på flera föreställningar under året.

Är du intresserad av den här perioden – en förlorad era av forntida hantverk och tekniker, en tid av brutala ammanstötningar mellan anglosaxerna och danerna, en ålder av normansk erövring och vikingatåg – då är du välkommen att komma till vårt nästa stridsåterskapelse, vår nästa föreställning av levande historia, eller tänka på att bli medlem själv.

Detling Military Odyssey

29 augusti 2020 (lördag) – 31 augusti 2020 (måndag)
Läge: Detling, Kent
Postnummer: ME14 3JF

Battle of Lewes (1264 e.Kr)

05 september 2020 (lördag) – 06 september 2020 (söndag)
Läge: Lewes Castle, Sussex
Postnummer: BN7 1XH

Rotherham Show (1070 e.Kr)

05 september 2020 (lördag) – 06 september 2020 (söndag)
Läge: Rotherham, Yorkshire
Postnummer: S65 2BH

Conisbrough Fair (820 e.Kr)

19 september 2020 (lördag)
Läge: Conisbrough Castle, Yorkshire
Postnummer: DN12 3BU

Battle of Hastings (1066 e.Kr)

10 oktober 2020 (lördag) – 11 oktober 2020 (söndag)
Läge: Battle, Sussex
Postnummer: TN33 0AD