Regia Anglorum

Víkingr

Regia Anglorum (latinsk for ‘engelskmennenes kongeriker’) er ein av verds største og aktive foreiningar for gjenoppførelse av historiske hendingar.  Fokus er på både det militære og sivile liv på dei britiske øyar mellom år 900 og 1100. Regia Anglorum har eksistert som ein internasjonal foreining i 35 år, og til trass for at foreininga har sin base i Storbritannia har de også medlemer frå Nord-Amerika, Skandinavia og Aust-Europa.

Dersom du er interessert i denne epoken, ein epoke prega av nærkamp og den mellomalderske livsstil, må du gjerne bli med på vårt neste event:

Jorvik Viking Festival

18 februar 2023 (laurdag)
Stad: York, Yorkshire
Postnummer: YO1 9WT

Grimfælfest

08 september 2023 (fredag) – 10 september 2023 (sundag)
Stad: Grimsby , Lincolnshire
Postnummer: DN32 0EQ