Regia Anglorum

Víkingr

Regia Anglorum (latinsk for ‘engelskmennenes kongeriker’) er ein av verds største og aktive foreiningar for gjenoppførelse av historiske hendingar.  Fokus er på både det militære og sivile liv på dei britiske øyar mellom år 900 og 1100. Regia Anglorum har eksistert som ein internasjonal foreining i 32 år, og til trass for at foreininga har sin base i Storbritannia har de også medlemer frå Nord-Amerika, Skandinavia og Aust-Europa.

Dersom du er interessert i denne epoken, ein epoke prega av nærkamp og den mellomalderske livsstil, må du gjerne bli med på vårt neste event:

Battle of Hastings (1066 e.Kr)

12 oktober 2019 (laurdag) – 13 oktober 2019 (sundag)
Stad: Battle, Sussex
Postnummer: TN33 0AD

The Bear at Cranford House (950 e.Kr)

09 november 2019 (laurdag)
Stad: Moulsford, Wallingford, Oxfordshire
Postnummer: OX10 9HT

Jorvik Viking Festival

22 februar 2020 (laurdag)
Stad: York, Yorkshire
Postnummer: YO1 9WT