Regia Anglorum

Víkingr

Regia Anglorum (latinsk for ‘engelskmennenes kongeriker’) er ein av verds største og aktive foreiningar for gjenoppførelse av historiske hendingar.  Fokus er på både det militære og sivile liv på dei britiske øyar mellom år 900 og 1100. Regia Anglorum har eksistert som ein internasjonal foreining i 33 år, og til trass for at foreininga har sin base i Storbritannia har de også medlemer frå Nord-Amerika, Skandinavia og Aust-Europa.

Dersom du er interessert i denne epoken, ein epoke prega av nærkamp og den mellomalderske livsstil, må du gjerne bli med på vårt neste event:

Detling Military Odyssey

29 august 2020 (laurdag) – 31 august 2020 (måndag)
Stad: Detling, Kent
Postnummer: ME14 3JF

Battle of Lewes (1264 e.Kr)

05 september 2020 (laurdag) – 06 september 2020 (sundag)
Stad: Lewes Castle, Sussex
Postnummer: BN7 1XH

Rotherham Show (1070 e.Kr)

05 september 2020 (laurdag) – 06 september 2020 (sundag)
Stad: Rotherham, Yorkshire
Postnummer: S65 2BH

Conisbrough Fair (820 e.Kr)

19 september 2020 (laurdag)
Stad: Conisbrough Castle, Yorkshire
Postnummer: DN12 3BU

Battle of Hastings (1066 e.Kr)

10 oktober 2020 (laurdag) – 11 oktober 2020 (sundag)
Stad: Battle, Sussex
Postnummer: TN33 0AD