ரெஜியா அன்லொரொம்
Víkingr

ரெஜியா அன்லொரொம் (பண்டைய கால அர்த்தம் ஆங்கிலத்தின் ராஜ்யங்கள்) உலகின் மிகப்பெரிய இடைக்கால வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் மறுபிரவேசம் சமுதாயங்களில் ஒன்றாகும். இது 900 மற்றும் 1100 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் கிரேட் பிரிட்டனில் இராணுவ மற்றும் சிவிலிய வாழ்வில் கவனம் செலுத்துகிறது. ரெஜியா ஆங்கொலூம் இப்போது 31 வயதான சர்வதேச சமுதாயமாக உள்ளது, பிரிட்டனில் மையமாக இருந்தாலும், அது வட அமெரிக்கா, தென்னாப்பிரிக்கா, ஸ்காண்டினேவியா மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பா.

நீண்ட மறந்துபோன போர்களை மீண்டும் உருவாக்குவது பல பொது நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு பகுதியாகும், ஆனால் அது சமுதாய நடவடிக்கைகளில் ஒரே ஒரு பகுதியாகும். பல உறுப்பினர்கள் பாரம்பரிய மரபுகள், மரத்தூள், எம்பிராய்டரி, லெத்விரைட் மற்றும் பிற அல்லாத இராணுவ நடவடிக்கைகளை ஆராய்கின்றனர், இது இருண்ட காலங்களில் வாழ்ந்த பகுதியாகும், இது ஆண்டு முழுவதும் பல நிகழ்ச்சிகளில் வெளிவந்துள்ளது.


Old Malton Mediaeval Day (கிபி 1150)

ஏப்ரல் 28, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Old Malton Priory Church, Ryedale , North Yorkshire
அஞ்சல் குறியீடு: YO17 7HB

Beltaine Mediaeval Fayre

மே 05, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: St Andrews, Fife
அஞ்சல் குறியீடு: KY16 9EJ

Ashton Park Open Day (கிபி 900)

மே 07, 2018 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Ashton Park, West Kirby, Wirral
அஞ்சல் குறியீடு: CH48 7EX

Wray Scarecrow Festival (கிபி 890)

மே 07, 2018 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Wray, Lancashire
அஞ்சல் குறியீடு: LA2 8RG

Sherwood

மே 12, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை) – மே 13, 2018 (காரிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Sherwood Pines, Nottinghamshire
அஞ்சல் குறியீடு: NG21 9JL

Siege of Newark Castle (கிபி 1218)

மே 26, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை) – மே 28, 2018 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Newark-on-Trent, Nottinghamshire
அஞ்சல் குறியீடு: NG24 1BG

History Through the Ages (கிபி 818)

சூன் 10, 2018 (காரிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Sheffield, Yorkshire
அஞ்சல் குறியீடு: S2 1UL

Merseyside County Cub Camp (கிபி 900)

சூன் 16, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Tawd Vale Campsite, Lathom, Lancashire
அஞ்சல் குறியீடு: L40 5UL

Scandinavian Hjemkomst and Midwest Viking Festival

சூன் 22, 2018 (வியாழக்கிழமை) – சூன் 23, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Hjemkomst Center, Moorhead
அஞ்சல் குறியீடு: MN 56560

Preparing for battle at Lancaster Castle (கிபி 1091)

சூலை 07, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை) – சூலை 08, 2018 (காரிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Lancaster Castle, Lancashire
அஞ்சல் குறியீடு: LA1 1YJ

Green Fayre (கிபி 900)

சூலை 21, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை) – சூலை 22, 2018 (காரிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Beacon Country Park, Upholland, Lancashire
அஞ்சல் குறியீடு: WN8 7RU

Bamburgh Castle (கிபி 1000)

சூலை 28, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை) – சூலை 29, 2018 (காரிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Bamburgh, Northumberland
அஞ்சல் குறியீடு: NE69 7DF

Great River Race

செப்டம்பர் 08, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: River Thames, London

Norsk Høstfest

செப்டம்பர் 26, 2018 (செவ்வாய்க்கிழமை) – செப்டம்பர் 29, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Scandinavian Heritage Park, Minot
அஞ்சல் குறியீடு: ND 58701Last updated on 26 Oct 2017.
© Regia Anglorum MCMLXXXVI – MMXVIII
Translation by Vikram Shivaprakesh, 2017.