ரெஜியா அன்லொரொம்
Víkingr

ரெஜியா அன்லொரொம் (பண்டைய கால அர்த்தம் ஆங்கிலத்தின் ராஜ்யங்கள்) உலகின் மிகப்பெரிய இடைக்கால வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் மறுபிரவேசம் சமுதாயங்களில் ஒன்றாகும். இது 900 மற்றும் 1100 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் கிரேட் பிரிட்டனில் இராணுவ மற்றும் சிவிலிய வாழ்வில் கவனம் செலுத்துகிறது. ரெஜியா ஆங்கொலூம் இப்போது 31 வயதான சர்வதேச சமுதாயமாக உள்ளது, பிரிட்டனில் மையமாக இருந்தாலும், அது வட அமெரிக்கா, தென்னாப்பிரிக்கா, ஸ்காண்டினேவியா மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பா.

நீண்ட மறந்துபோன போர்களை மீண்டும் உருவாக்குவது பல பொது நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு பகுதியாகும், ஆனால் அது சமுதாய நடவடிக்கைகளில் ஒரே ஒரு பகுதியாகும். பல உறுப்பினர்கள் பாரம்பரிய மரபுகள், மரத்தூள், எம்பிராய்டரி, லெத்விரைட் மற்றும் பிற அல்லாத இராணுவ நடவடிக்கைகளை ஆராய்கின்றனர், இது இருண்ட காலங்களில் வாழ்ந்த பகுதியாகும், இது ஆண்டு முழுவதும் பல நிகழ்ச்சிகளில் வெளிவந்துள்ளது.


Wychurst Show (கிபி 918)

சூலை 28, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை) – சூலை 29, 2018 (காரிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Herne Bay, Kent
அஞ்சல் குறியீடு: CT6 7LQ

Bamburgh Castle (கிபி 1000)

சூலை 28, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை) – சூலை 29, 2018 (காரிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Bamburgh, Northumberland
அஞ்சல் குறியீடு: NE69 7DF

The Big Cheese - Caerphilly Castle

சூலை 28, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை) – சூலை 29, 2018 (காரிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Caerphilly Castle, Glamorgan
அஞ்சல் குறியீடு: CF83 3FB

Lost Castles of Ashton Park (கிபி 905)

ஆகஸ்டு 11, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை) – ஆகஸ்டு 12, 2018 (காரிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Ashton Park , West Kirby
அஞ்சல் குறியீடு: CH48 7EX

Detling Military Odyssey (கிபி 1014)

ஆகஸ்டு 25, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை) – ஆகஸ்டு 27, 2018 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Detling, Kent
அஞ்சல் குறியீடு: ME14 3JF

Picts in the Park (கிபி 834)

செப்டம்பர் 09, 2018 (காரிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Dunkeld, Perthshire
அஞ்சல் குறியீடு: PH8 0AR

Detectival 2018 (கிபி 950)

செப்டம்பர் 15, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை) – செப்டம்பர் 16, 2018 (காரிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Oxfordshire

Wychurst Show

செப்டம்பர் 22, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை) – செப்டம்பர் 23, 2018 (காரிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Herne Bay, Kent
அஞ்சல் குறியீடு: CT6 7LQ

Norsk Høstfest

செப்டம்பர் 26, 2018 (செவ்வாய்க்கிழமை) – செப்டம்பர் 29, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Scandinavian Heritage Park, Minot
அஞ்சல் குறியீடு: ND 58701

Pleshey Country Fayre and Farmers Market (கிபி 950)

அக்டோபர் 06, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Pleshey Village Hall, Essex
அஞ்சல் குறியீடு: CM3 1HA

Sherwood Viking Spring Thing

மே 11, 2019 (வெள்ளிக்கிழமை) – மே 12, 2019 (காரிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Sherwood Pines, Nottinghamshire
அஞ்சல் குறியீடு: NG21 9JL

Wychurst Show

சூலை 27, 2019 (வெள்ளிக்கிழமை) – சூலை 28, 2019 (காரிக்கிழமை)
இருப்பிடம்: Herne Common, Herne Bay, Kent
அஞ்சல் குறியீடு: CT6 7LQLast updated on 26 Oct 2017.
© Regia Anglorum MCMLXXXVI – MMXVIII
Translation by Vikram Shivaprakesh, 2017.