Regia Angloɼum

Víkingr

Tá Regia Angloɼum (téaɼma áɼſaiḋ a ċiallaíonn Ríoġaċtaí na Sacſanaċ) aɼ ċeann de na ċumainn ṁeánaoiſeaċa iſ mó ſa doṁan de’n ſtaiɼ ḃeo aguſ aṫléiɼiṫe. Díɼíonn ſiad aɼ an ſaoġal ṁíleaḋta, aguſ ſiḃialta ſa Ḃɼeatain Ṁóɼ eidiɼ anno Domini CDDDDMD. Cumann eidiɼnáiſiúnta atá xxxii bliaḋain d’aoiſ iſ eaḋ Regia Angloɼum aguſ cé go ḃuil ſé lonnaiṫe ſa Ḃɼeatain, tá baill aca i ḃfad iſ i gcéin, Meiɼiceá Ṫuaiḋ, An Aifɼic Ṫeaſ, Cɼíoċ Loċlann ⁊ Oiɼṫeaɼ na hEoɼpa ſan áiɼeaṁ.

Cuid de na taiſbeánaiḋ ṗuiblí iſ eaḋ caṫa a ḃfuil deaɼmad déanta oɼṫa lé fada a aṫléiɼiú, aċt ní’l annſoin aċt cuid de ġníoṁaíoċtaí an ċumainn. Scɼúduiġṫe cɼúdaíonn ɼoinnt ṁaiṫ de na baill ceiɼdeanna tɼaidiſiúnta aɼ nóſ obaiɼ aḋmaid, bɼóidnéiɼeaċt, obaiɼ leaṫaiɼ aguſ ġníoṁaíoċtaí neaṁ-ṁíleaḋta eile a ḃí maɼ ċuid den ſaoġal le linn an Ré Ḋoɼċa, aguſ a ḃíonn aɼ taiſbeánaḋ ag ócáidí éagſaṁla i ɼiṫ na bliaḋna.

Féaċaim ṫíoſ d’ócáidí atá ag teaċt ċum cinn.

Newaɼk Caſtle (AD 1066)

25 mí bealtaine 2019 (dia Saṫaiɼn) – 27 mí bealtaine 2019 (dia Luain)
Áit: Newaɼk-on-Tɼent, Nottinghamſhiɼe
Postċód: NG24 1BG

Hiſtoɼy Thɼough the Ageſ (AD 1069)

09 mí meiṫeaṁ 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Sheffield Manoɼ Lodge, South Yoɼkſhiɼe
Postċód: S2 1UL

Afteɼ the Romanſ: Fiſhbouɼne Palace (AD 950)

13 mí ḃuiḋe 2019 (dia Saṫaiɼn) – 14 mí ḃuiḋe 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Fiſhbouɼne Roman Palace, Chicheſteɼ, Weſt Suſſex
Postċód: PO19 3QR

Vikingſ in the Thɼee Hillſ (AD 867)

13 mí ḃuiḋe 2019 (dia Saṫaiɼn) – 14 mí ḃuiḋe 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Thɼybeɼgh, South Yoɼkſhiɼe
Postċód: S65 4NU

Picnic on the Gɼeen

14 mí ḃuiḋe 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Bɼackenfield, Deɼbyſhiɼe
Postċód: DE55 6AN

Weald and Downland Hiſtoɼic Life Weekend: Saxon Aɼchæology (AD 885)

20 mí ḃuiḋe 2019 (dia Saṫaiɼn) – 21 mí ḃuiḋe 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Singleton, Chicheſteɼ, Weſt Suſſex
Postċód: PO18 0EU

Gɼeen Fayɼe (AD 890)

20 mí ḃuiḋe 2019 (dia Saṫaiɼn) – 21 mí ḃuiḋe 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Beacon Countɼy Paɼk, Upholland, Lancaſhiɼe
Postċód: WN8 7RU

The Big Cheeſe - Caeɼphilly Caſtle (AD 1060)

27 mí ḃuiḋe 2019 (dia Saṫaiɼn) – 28 mí ḃuiḋe 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Caeɼphilly Caſtle, Glamoɼgan
Postċód: CF83 3FB

Vikingſ at the Muſeum (AD 900)

27 mí ḃuiḋe 2019 (dia Saṫaiɼn) – 28 mí ḃuiḋe 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Muſeum of Liveɼpool, Pieɼ Head, Liveɼpool, Meɼſeyſide
Postċód: L3 1DG

Battle of Eveſham (AD 1265)

03 mí luġnaſa 2019 (dia Saṫaiɼn) – 04 mí luġnaſa 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Cɼown Meadow, Eveſham, Woɼceſteɼſhiɼe
Postċód: WR11 4SS

Detling Militaɼy Odyſſey (AD 893)

24 mí luġnaſa 2019 (dia Saṫaiɼn) – 26 mí luġnaſa 2019 (dia Luain)
Áit: Detling, Kent
Postċód: ME14 3JF

Rotheɼham Show (AD 919)

07 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2019 (dia Saṫaiɼn) – 08 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Rotheɼham, South Yoɼkſhiɼe
Postċód: S65 2AA

Detectival (AD 950)

14 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2019 (dia Saṫaiɼn) – 15 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Buɼfoɼd, Oxfoɼdſhiɼe

Battle of Haſtingſ (AD 1066)

12 mí deiɼeaḋ fóġṁaiɼ 2019 (dia Saṫaiɼn) – 13 mí deiɼeaḋ fóġṁaiɼ 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Battle, Suſſex
Postċód: TN33 0AD