Regia Angloɼum

Víkingr

Tá Regia Angloɼum (téaɼma áɼſaiḋ a ċiallaíonn Ríoġaċtaí na Sacſanaċ) aɼ ċeann de na ċumainn ṁeánaoiſeaċa iſ mó ſa doṁan de’n ſtaiɼ ḃeo aguſ aṫléiɼiṫe. Díɼíonn ſiad aɼ an ſaoġal ṁíleaḋta, aguſ ſiḃialta ſa Ḃɼeatain Ṁóɼ eidiɼ anno Domini CDDDDMD. Cumann eidiɼnáiſiúnta atá xxxvii bliaḋain d’aoiſ iſ eaḋ Regia Angloɼum aguſ cé go ḃuil ſé lonnaiṫe ſa Ḃɼeatain, tá baill aca i ḃfad iſ i gcéin, Meiɼiceá Ṫuaiḋ, An Aifɼic Ṫeaſ, Cɼíoċ Loċlann ⁊ Oiɼṫeaɼ na hEoɼpa ſan áiɼeaṁ.

Cuid de na taiſbeánaiḋ ṗuiblí iſ eaḋ caṫa a ḃfuil deaɼmad déanta oɼṫa lé fada a aṫléiɼiú, aċt ní’l annſoin aċt cuid de ġníoṁaíoċtaí an ċumainn. Scɼúduiġṫe cɼúdaíonn ɼoinnt ṁaiṫ de na baill ceiɼdeanna tɼaidiſiúnta aɼ nóſ obaiɼ aḋmaid, bɼóidnéiɼeaċt, obaiɼ leaṫaiɼ aguſ ġníoṁaíoċtaí neaṁ-ṁíleaḋta eile a ḃí maɼ ċuid den ſaoġal le linn an Ré Ḋoɼċa, aguſ a ḃíonn aɼ taiſbeánaḋ ag ócáidí éagſaṁla i ɼiṫ na bliaḋna.

Féaċaim ṫíoſ d’ócáidí atá ag teaċt ċum cinn.

Wiɼɼal Viking Feſtival (AD 902)

25 mí bealtaine 2024 (dia Saṫaiɼn) – 26 mí bealtaine 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Leaſowe Caſtle, Wallaſey, Wiɼɼal
Postċód: CH46 3RF

Battle Mediaeval Fayɼe (AD 1066)

26 mí bealtaine 2024 (dia Doṁnaiġ) – 27 mí bealtaine 2024 (dia Luain)
Áit: Battle Abbey Gɼeen, Suſſex
Postċód: TN33 0EN

Havelok’ſ Kingdom

28 mí bealtaine 2024 (dia Máiɼt)
Áit: Gɼimſby, Lincolnſhiɼe
Postċód: DN31 1ED

United Kingdom Gameſ Expo (AD 950)

31 mí bealtaine 2024 (dia hAoine) – 02 mí meiṫeaṁ 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: The NEC, Biɼmingham
Postċód: B40 1NT

Gɼim and Havelok Statue Unveiling

01 mí meiṫeaṁ 2024 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Gɼimſby, Lincolnſhiɼe
Postċód: DN31 1UZ

Wigſton (AD 1000)

01 mí meiṫeaṁ 2024 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Wigſton, Leiceſteɼ
Postċód: LE18 2AN

Skeggiɼ’ſ Heim

08 mí meiṫeaṁ 2024 (dia Saṫaiɼn) – 09 mí meiṫeaṁ 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Skegneſſ, Lincolnſhiɼe
Postċód: PE25 2HF

Wingdingſ County Cub Camp (AD 900)

15 mí meiṫeaṁ 2024 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Tawd Vale Campſite, Buɼſcough, Lancaſhiɼe
Postċód: L40 5UL

Sheɼwood Woodland Feſtival (AD 1050)

15 mí meiṫeaṁ 2024 (dia Saṫaiɼn) – 16 mí meiṫeaṁ 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Thoɼeſby Paɼk, Nottinghamſhiɼe
Postċód: NG22 9EP

Hiſtoɼy in the Paɼk (AD 1020)

21 mí meiṫeaṁ 2024 (dia hAoine) – 23 mí meiṫeaṁ 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Cɼaigtoun Countɼy Paɼk, St Andɼewſ, Fife
Postċód: KY16 8NX

Cleethoɼpeſ Caɼnival

28 mí meiṫeaṁ 2024 (dia hAoine)
Áit: Cleethoɼpeſ, Lincolnſhiɼe

Wallingfoɼd Chaɼteɼ Bell Celebɼationſ (AD 1069)

06 mí ḃuiḋe 2024 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Wallingfoɼd, Royal Beɼkſhiɼe
Postċód: OX10 0EG

Tetney Feſt

13 mí ḃuiḋe 2024 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Tetney, Lincolnſhiɼe
Postċód: DN36 5NQ

Acceſſion of Æthelſtan (AD 924)

20 mí ḃuiḋe 2024 (dia Saṫaiɼn) – 21 mí ḃuiḋe 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Malmeſbuɼy, Wiltſhiɼe
Postċód: SN16 9AL

Viking Ship at Tamwoɼth (AD 924)

27 mí ḃuiḋe 2024 (dia Saṫaiɼn) – 28 mí ḃuiḋe 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Tamwoɼth, Staffoɼdſhiɼe

St Neot’ſ Muſeum (AD 877)

27 mí ḃuiḋe 2024 (dia Saṫaiɼn)
Áit: St Neotſ, Cambɼidgeſhiɼe
Postċód: PE19 1AE

Mugſtock (AD 800)

02 mí luġnaſa 2024 (dia hAoine) – 05 mí luġnaſa 2024 (dia Luain)
Áit: Stɼathallan Caſtle, Auchteɼaɼdeɼ , Peɼthſhiɼe
Postċód: PH3 1JZ

Battle of Eveſham (AD 1265)

03 mí luġnaſa 2024 (dia Saṫaiɼn) – 04 mí luġnaſa 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Cɼown Meadow, Eveſham, Woɼceſteɼſhiɼe
Postċód: WR11 4SS

New Waltham Feſt

03 mí luġnaſa 2024 (dia Saṫaiɼn)
Áit: New Waltham, Gɼimſby, Lincolnſhiɼe
Postċód: DN36 4GU

Wagtail Countɼy Paɼk Chaɼity Fundɼaiſeɼ (AD 900)

03 mí luġnaſa 2024 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Wagtail Countɼy Paɼk, Gɼantham, Lincolnſhiɼe
Postċód: NG32 2HU

Ceſtɼefeld Local Show (AD 930)

18 mí luġnaſa 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Hollingwood, Cheſteɼfield, Deɼbyſhiɼe
Postċód: S43

Detling Militaɼy Odyſſey

24 mí luġnaſa 2024 (dia Saṫaiɼn) – 26 mí luġnaſa 2024 (dia Luain)
Áit: Detling, Kent
Postċód: ME14 3JF

Biſhop’ſ Stoɼtfoɼd Caſtle Paɼk (AD 1086)

01 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Biſhop’ſ Stoɼtfoɼd, Heɼtfoɼdſhiɼe
Postċód: CM23 2EL

Sheɼwood Thing (AD 874)

28 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2024 (dia Saṫaiɼn) – 29 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Sheɼwood Pineſ, Nottinghamſhiɼe
Postċód: NG21 9JL

Denny Abbey (AD 1159)

28 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2024 (dia Saṫaiɼn) – 29 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Wateɼbeach, Cambɼidgeſhiɼe
Postċód: CB25 9PQ

Battle of Haſtingſ (AD 1066)

12 mí deiɼeaḋ fóġṁaiɼ 2024 (dia Saṫaiɼn) – 13 mí deiɼeaḋ fóġṁaiɼ 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Battle Abbey, Suſſex
Postċód: TN33 0AE