Regia Angloɼum
Víkingr

Tá Regia Angloɼum (téaɼma áɼſaiḋ a ċiallaíonn Ríoġaċtaí na Sacſanaċ) aɼ ċeann de na ċumainn ṁeánaoiſeaċa iſ mó ſa doṁan de’n ſtaiɼ ḃeo aguſ aṫléiɼiṫe. Díɼíonn ſiad aɼ an ſaoġal ṁíleaḋta, aguſ ſiḃialta ſa Ḃɼeatain Ṁóɼ eidiɼ anno Domini CDDDDMD. Cumann eidiɼnáiſiúnta atá xxx bliaḋain d’aoiſ iſ eaḋ Regia Angloɼum aguſ cé go ḃuil ſé lonnaiṫe ſa Ḃɼeatain, tá baill aca i ḃfad iſ i gcéin, Meiɼiceá Ṫuaiḋ, An Aifɼic Ṫeaſ, Cɼíoċ Loċlann ⁊ Oiɼṫeaɼ na hEoɼpa ſan áiɼeaṁ.

Cuid de na taiſbeánaiḋ ṗuiblí iſ eaḋ caṫa a ḃfuil deaɼmad déanta oɼṫa lé fada a aṫléiɼiú, aċt ní’l annſoin aċt cuid de ġníoṁaíoċtaí an ċumainn. Scɼúduiġṫe cɼúdaíonn ɼoinnt ṁaiṫ de na baill ceiɼdeanna tɼaidiſiúnta aɼ nóſ obaiɼ aḋmaid, bɼóidnéiɼeaċt, obaiɼ leaṫaiɼ aguſ ġníoṁaíoċtaí neaṁ-ṁíleaḋta eile a ḃí maɼ ċuid den ſaoġal le linn an Ré Ḋoɼċa, aguſ a ḃíonn aɼ taiſbeánaḋ ag ócáidí éagſaṁla i ɼiṫ na bliaḋna.

Féaċaim ṫíoſ d’ócáidí atá ag teaċt ċum cinn.


Meet the Vikingſ (AD 954)

15 mí feaḃɼa2018 (dia Ḋardaoine)
Áit: Yoɼk Minſteɼ, Yoɼk, Yoɼkſhiɼe
Postċód: YO1 7HH

Joɼvik Viking Feſtival (AD 954)

17 mí feaḃɼa2018 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Yoɼk, Yoɼkſhiɼe
Postċód: YO1 9WT

Wɼay Scaɼecɼow Feſtival (AD 890)

07 mí bealtaine 2018 (dia Luain)
Áit: Wɼay, Lancaſhiɼe
Postċód: LA2 8RG

Sheɼwood

12 mí bealtaine 2018 (dia Saṫaiɼn) – 13 mí bealtaine 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Sheɼwood Pineſ, Nottinghamſhiɼe
Postċód: NG21 9JL

Siege of Newaɼk Caſtle (AD 1218)

26 mí bealtaine 2018 (dia Saṫaiɼn) – 28 mí bealtaine 2018 (dia Luain)
Áit: Newaɼk-on-Tɼent, Nottinghamſhiɼe
Postċód: NG24 1BG

Hiſtoɼy Thɼough the Ageſ (AD 818)

10 mí meiṫeaṁ 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Sheffield, Yoɼkſhiɼe
Postċód: S2 1UL

Meɼſeyſide County Cub Camp (AD 900)

16 mí meiṫeaṁ 2018 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Tawd Vale Campſite, Lathom, Lancaſhiɼe
Postċód: L40 5UL

Bambuɼgh Caſtle (AD 1000)

28 mí ḃuiḋe 2018 (dia Saṫaiɼn) – 29 mí ḃuiḋe 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Bambuɼgh, Noɼthumbeɼland
Postċód: NE69 7DF

Gɼeat Riveɼ Race

08 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2018 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Riveɼ Thameſ, LondonLast updated on 28 Sep 2017.
© Regia Anglorum MCMLXXXVI – MMXVII
Translation by Siobhán Shovlin, 2017, transliterated by Malcolm Butler, 2017.