Regia Angloɼum

Víkingr

Tá Regia Angloɼum (téaɼma áɼſaiḋ a ċiallaíonn Ríoġaċtaí na Sacſanaċ) aɼ ċeann de na ċumainn ṁeánaoiſeaċa iſ mó ſa doṁan de’n ſtaiɼ ḃeo aguſ aṫléiɼiṫe. Díɼíonn ſiad aɼ an ſaoġal ṁíleaḋta, aguſ ſiḃialta ſa Ḃɼeatain Ṁóɼ eidiɼ anno Domini CDDDDMD. Cumann eidiɼnáiſiúnta atá xxxvi bliaḋain d’aoiſ iſ eaḋ Regia Angloɼum aguſ cé go ḃuil ſé lonnaiṫe ſa Ḃɼeatain, tá baill aca i ḃfad iſ i gcéin, Meiɼiceá Ṫuaiḋ, An Aifɼic Ṫeaſ, Cɼíoċ Loċlann ⁊ Oiɼṫeaɼ na hEoɼpa ſan áiɼeaṁ.

Cuid de na taiſbeánaiḋ ṗuiblí iſ eaḋ caṫa a ḃfuil deaɼmad déanta oɼṫa lé fada a aṫléiɼiú, aċt ní’l annſoin aċt cuid de ġníoṁaíoċtaí an ċumainn. Scɼúduiġṫe cɼúdaíonn ɼoinnt ṁaiṫ de na baill ceiɼdeanna tɼaidiſiúnta aɼ nóſ obaiɼ aḋmaid, bɼóidnéiɼeaċt, obaiɼ leaṫaiɼ aguſ ġníoṁaíoċtaí neaṁ-ṁíleaḋta eile a ḃí maɼ ċuid den ſaoġal le linn an Ré Ḋoɼċa, aguſ a ḃíonn aɼ taiſbeánaḋ ag ócáidí éagſaṁla i ɼiṫ na bliaḋna.

Féaċaim ṫíoſ d’ócáidí atá ag teaċt ċum cinn.

Oyſteɼmouth Caſtle

01 mí aibɼeán 2023 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Oyſteɼmouth, Swanſea
Postċód: SA3 4BA

Appleby Caſtle (AD 1100)

08 mí aibɼeán 2023 (dia Saṫaiɼn) – 09 mí aibɼeán 2023 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Appleby-in-Weſtmoɼland, Weſtmoɼland
Postċód: CA16 6XH

Beltaine Mediaeval Fayɼe

15 mí aibɼeán 2023 (dia Saṫaiɼn)
Áit: St Andɼewſ, Fife
Postċód: KY16 9XW

Baɼton Hill

29 mí aibɼeán 2023 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Baɼton Hill Rugby Club, Bɼiſtol
Postċód: BS15 1NS

Wɼay Scaɼecɼow Feſtival (AD 890)

01 mí bealtaine 2023 (dia Luain)
Áit: Wɼay, Lancaſteɼ, Lancaſhiɼe
Postċód: LA2 8RG

Cɼaigtoun (AD 865)

26 mí bealtaine 2023 (dia hAoine) – 28 mí bealtaine 2023 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Cɼaigtoun Countɼy Paɼk, Mount Melville, St Andɼewſ, Fife
Postċód: KY16 8NX

Caɼɼy on Rockin’ feſtival

26 mí bealtaine 2023 (dia hAoine) – 28 mí bealtaine 2023 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Maɼket Raſen, Lincolnſhiɼe
Postċód: LN8 2AW

Pict to Win (AD 860)

17 mí meiṫeaṁ 2023 (dia Saṫaiɼn) – 18 mí meiṫeaṁ 2023 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Gɼantown-on-Spey, Moɼay
Postċód: PH26 3PA

Appleby Caſtle (AD 1100)

26 mí luġnaſa 2023 (dia Saṫaiɼn) – 27 mí luġnaſa 2023 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Appleby-in-Weſtmoɼland, Weſtmoɼland
Postċód: CA16 6XH

Gɼimfælfeſt

08 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2023 (dia hAoine) – 10 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2023 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Gɼimſby , Lincolnſhiɼe
Postċód: DN32 0EQ

Battle of Haſtingſ (AD 1066)

14 mí deiɼeaḋ fóġṁaiɼ 2023 (dia Saṫaiɼn) – 15 mí deiɼeaḋ fóġṁaiɼ 2023 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Battle Abbey, Suſſex
Postċód: TN33 0AE