Regia Angloɼum
Víkingr

Tá Regia Angloɼum (téaɼma áɼſaiḋ a ċiallaíonn Ríoġaċtaí na Sacſanaċ) aɼ ċeann de na ċumainn ṁeánaoiſeaċa iſ mó ſa doṁan de’n ſtaiɼ ḃeo aguſ aṫléiɼiṫe. Díɼíonn ſiad aɼ an ſaoġal ṁíleaḋta, aguſ ſiḃialta ſa Ḃɼeatain Ṁóɼ eidiɼ anno Domini CDDDDMD. Cumann eidiɼnáiſiúnta atá xxxi bliaḋain d’aoiſ iſ eaḋ Regia Angloɼum aguſ cé go ḃuil ſé lonnaiṫe ſa Ḃɼeatain, tá baill aca i ḃfad iſ i gcéin, Meiɼiceá Ṫuaiḋ, An Aifɼic Ṫeaſ, Cɼíoċ Loċlann ⁊ Oiɼṫeaɼ na hEoɼpa ſan áiɼeaṁ.

Cuid de na taiſbeánaiḋ ṗuiblí iſ eaḋ caṫa a ḃfuil deaɼmad déanta oɼṫa lé fada a aṫléiɼiú, aċt ní’l annſoin aċt cuid de ġníoṁaíoċtaí an ċumainn. Scɼúduiġṫe cɼúdaíonn ɼoinnt ṁaiṫ de na baill ceiɼdeanna tɼaidiſiúnta aɼ nóſ obaiɼ aḋmaid, bɼóidnéiɼeaċt, obaiɼ leaṫaiɼ aguſ ġníoṁaíoċtaí neaṁ-ṁíleaḋta eile a ḃí maɼ ċuid den ſaoġal le linn an Ré Ḋoɼċa, aguſ a ḃíonn aɼ taiſbeánaḋ ag ócáidí éagſaṁla i ɼiṫ na bliaḋna.

Féaċaim ṫíoſ d’ócáidí atá ag teaċt ċum cinn.


Wychuɼſt Show (AD 918)

28 mí ḃuiḋe 2018 (dia Saṫaiɼn) – 29 mí ḃuiḋe 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Heɼne Bay, Kent
Postċód: CT6 7LQ

Bambuɼgh Caſtle (AD 1000)

28 mí ḃuiḋe 2018 (dia Saṫaiɼn) – 29 mí ḃuiḋe 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Bambuɼgh, Noɼthumbeɼland
Postċód: NE69 7DF

The Big Cheeſe - Caeɼphilly Caſtle

28 mí ḃuiḋe 2018 (dia Saṫaiɼn) – 29 mí ḃuiḋe 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Caeɼphilly Caſtle, Glamoɼgan
Postċód: CF83 3FB

Loſt Caſtleſ of Aſhton Paɼk (AD 905)

11 mí luġnaſa 2018 (dia Saṫaiɼn) – 12 mí luġnaſa 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Aſhton Paɼk , Weſt Kiɼby
Postċód: CH48 7EX

Detling Militaɼy Odyſſey (AD 1014)

25 mí luġnaſa 2018 (dia Saṫaiɼn) – 27 mí luġnaſa 2018 (dia Luain)
Áit: Detling, Kent
Postċód: ME14 3JF

Pictſ in the Paɼk (AD 834)

09 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Dunkeld, Peɼthſhiɼe
Postċód: PH8 0AR

Detectival 2018 (AD 950)

15 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2018 (dia Saṫaiɼn) – 16 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Oxfoɼdſhiɼe

Wychuɼſt Show

22 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2018 (dia Saṫaiɼn) – 23 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Heɼne Bay, Kent
Postċód: CT6 7LQ

Noɼſk Høſtfeſt

26 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2018 (dia Céadaoin) – 29 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2018 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Scandinavian Heɼitage Paɼk, Minot
Postċód: ND 58701

Pleſhey Countɼy Fayɼe and Faɼmeɼſ Maɼket (AD 950)

06 mí deiɼeaḋ fóġṁaiɼ 2018 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Pleſhey Village Hall, Eſſex
Postċód: CM3 1HA

Sheɼwood Viking Spɼing Thing

11 mí bealtaine 2019 (dia Saṫaiɼn) – 12 mí bealtaine 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Sheɼwood Pineſ, Nottinghamſhiɼe
Postċód: NG21 9JL

Wychuɼſt Show

27 mí ḃuiḋe 2019 (dia Saṫaiɼn) – 28 mí ḃuiḋe 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Heɼne Common, Heɼne Bay, Kent
Postċód: CT6 7LQLast updated on 28 Sep 2017.
© Regia Anglorum MCMLXXXVI – MMXVIII
Translation by Siobhán Shovlin, 2017, transliterated by Malcolm Butler, 2017.