Regia Angloɼum
Víkingr

Tá Regia Angloɼum (téaɼma áɼſaiḋ a ċiallaíonn Ríoġaċtaí na Sacſanaċ) aɼ ċeann de na ċumainn ṁeánaoiſeaċa iſ mó ſa doṁan de’n ſtaiɼ ḃeo aguſ aṫléiɼiṫe. Díɼíonn ſiad aɼ an ſaoġal ṁíleaḋta, aguſ ſiḃialta ſa Ḃɼeatain Ṁóɼ eidiɼ anno Domini CDDDDMD. Cumann eidiɼnáiſiúnta atá xxxi bliaḋain d’aoiſ iſ eaḋ Regia Angloɼum aguſ cé go ḃuil ſé lonnaiṫe ſa Ḃɼeatain, tá baill aca i ḃfad iſ i gcéin, Meiɼiceá Ṫuaiḋ, An Aifɼic Ṫeaſ, Cɼíoċ Loċlann ⁊ Oiɼṫeaɼ na hEoɼpa ſan áiɼeaṁ.

Cuid de na taiſbeánaiḋ ṗuiblí iſ eaḋ caṫa a ḃfuil deaɼmad déanta oɼṫa lé fada a aṫléiɼiú, aċt ní’l annſoin aċt cuid de ġníoṁaíoċtaí an ċumainn. Scɼúduiġṫe cɼúdaíonn ɼoinnt ṁaiṫ de na baill ceiɼdeanna tɼaidiſiúnta aɼ nóſ obaiɼ aḋmaid, bɼóidnéiɼeaċt, obaiɼ leaṫaiɼ aguſ ġníoṁaíoċtaí neaṁ-ṁíleaḋta eile a ḃí maɼ ċuid den ſaoġal le linn an Ré Ḋoɼċa, aguſ a ḃíonn aɼ taiſbeánaḋ ag ócáidí éagſaṁla i ɼiṫ na bliaḋna.

Féaċaim ṫíoſ d’ócáidí atá ag teaċt ċum cinn.


Siege of Newaɼk Caſtle (AD 1218)

26 mí bealtaine 2018 (dia Saṫaiɼn) – 28 mí bealtaine 2018 (dia Luain)
Áit: Newaɼk-on-Tɼent, Nottinghamſhiɼe
Postċód: NG24 1BG

Aliſa Cɼaig Quilting Feſtival (AD 950)

26 mí bealtaine 2018 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Aliſa Cɼaig, Ontaɼio
Postċód: N0M 1A0

Weald and Downland Living Hiſtoɼy Feſtival

02 mí meiṫeaṁ 2018 (dia Saṫaiɼn) – 03 mí meiṫeaṁ 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Singleton, Chicheſteɼ, Weſt Suſſex
Postċód: PO18 0EU

Death of the Lady Æthelflæd (AD 918)

09 mí meiṫeaṁ 2018 (dia Saṫaiɼn) – 10 mí meiṫeaṁ 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: St Oſwald’ſ Pɼioɼy, Glouceſteɼ, Glouceſteɼſhiɼe
Postċód: GL1 2QX

Blacon Living Hiſtoɼy Feſtival (AD 902)

09 mí meiṫeaṁ 2018 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Blacon School , Cheſteɼ
Postċód: CH41 5JH

Hiſtoɼy Thɼough the Ageſ (AD 818)

10 mí meiṫeaṁ 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Sheffield, Yoɼkſhiɼe
Postċód: S2 1UL

Meɼſeyſide County Cub Camp (AD 900)

16 mí meiṫeaṁ 2018 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Tawd Vale Campſite, Lathom, Lancaſhiɼe
Postċód: L40 5UL

Scandinavian Hjemkomſt and Midweſt Viking Feſtival

22 mí meiṫeaṁ 2018 (dia hAoine) – 23 mí meiṫeaṁ 2018 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Hjemkomſt Centeɼ, Mooɼhead
Postċód: MN 56560

Auɼoɼa Canada Day Show (AD 1000)

01 mí ḃuiḋe 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Auɼoɼa, ON
Postċód: L4G 4C4

Pɼepaɼing foɼ battle at Lancaſteɼ Caſtle (AD 1091)

07 mí ḃuiḋe 2018 (dia Saṫaiɼn) – 08 mí ḃuiḋe 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Lancaſteɼ Caſtle, Lancaſhiɼe
Postċód: LA1 1YJ

Weſſex Scout Fête

07 mí ḃuiḋe 2018 (dia Saṫaiɼn)
Áit: South Bɼiſtol
Postċód: BS13

Noɼmanſ at Biſhopſ Stoɼtfoɼd (AD 1086)

14 mí ḃuiḋe 2018 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Waytemoɼe Caſtle Gaɼdenſ, Biſhopſ Stoɼtfoɼd, Heɼtfoɼdſhiɼe
Postċód: CM23 2AY

Feſtival of Aɼchaeology (Aſhmolean) (AD 899)

21 mí ḃuiḋe 2018 (dia Saṫaiɼn) – 22 mí ḃuiḋe 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Aſhmolean Muſeum, Oxfoɼdſhiɼe
Postċód: OX1 2PH

Feſtival of Aɼchaeology (Saliſbuɼy)

21 mí ḃuiḋe 2018 (dia Saṫaiɼn) – 22 mí ḃuiḋe 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Saliſbuɼy Muſeum, Wiltſhiɼe
Postċód: SP1 2EN

Defending the Boɼdeɼ (AD 1018)

21 mí ḃuiḋe 2018 (dia Saṫaiɼn) – 22 mí ḃuiḋe 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Beɼwick-upon-Tweed, Noɼthumbeɼland
Postċód: TD15 1DF

Gɼeen Fayɼe (AD 900)

21 mí ḃuiḋe 2018 (dia Saṫaiɼn) – 22 mí ḃuiḋe 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Beacon Countɼy Paɼk, Upholland, Lancaſhiɼe
Postċód: WN8 7RU

Wychuɼſt Show (AD 918)

28 mí ḃuiḋe 2018 (dia Saṫaiɼn) – 29 mí ḃuiḋe 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Heɼne Bay, Kent
Postċód: CT6 7LQ

Bambuɼgh Caſtle (AD 1000)

28 mí ḃuiḋe 2018 (dia Saṫaiɼn) – 29 mí ḃuiḋe 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Bambuɼgh, Noɼthumbeɼland
Postċód: NE69 7DF

The Big Cheeſe - Caeɼphilly Caſtle

28 mí ḃuiḋe 2018 (dia Saṫaiɼn) – 29 mí ḃuiḋe 2018 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Caeɼphilly Caſtle, Glamoɼgan
Postċód: CF83 3FB

Detling Militaɼy Odyſſey (AD 1014)

25 mí luġnaſa 2018 (dia Saṫaiɼn) – 27 mí luġnaſa 2018 (dia Luain)
Áit: Detling, Kent
Postċód: ME14 3JF

Noɼſk Høſtfeſt

26 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2018 (dia Céadaoin) – 29 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2018 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Scandinavian Heɼitage Paɼk, Minot
Postċód: ND 58701

Pleſhey Countɼy Fayɼe and Faɼmeɼſ Maɼket (AD 950)

06 mí deiɼeaḋ fóġṁaiɼ 2018 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Pleſhey Village Hall, Eſſex
Postċód: CM3 1HA

Wychuɼſt Show

27 mí ḃuiḋe 2019 (dia Saṫaiɼn) – 28 mí ḃuiḋe 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Heɼne Common, Heɼne Bay, Kent
Postċód: CT6 7LQLast updated on 28 Sep 2017.
© Regia Anglorum MCMLXXXVI – MMXVIII
Translation by Siobhán Shovlin, 2017, transliterated by Malcolm Butler, 2017.