ರಿಜಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋರಮ್
Víkingr

ರಿಜಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋರಮ್ (ಪುರಾತನ ಪದವೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು) ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಜೀವಿತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮರು-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 900 ಮತ್ತು 1100 ರ ನಡುವೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಜಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋರಮ್ ಈಗ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜವಾಗಿದ್ದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.

ದೀರ್ಘ ಮರೆತು ಹೋದ ಕದನಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಮಾಜದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಮರದ ಕವಚ, ಕಸೂತಿ, ಚರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸೇನಾ-ಅಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ:


Old Malton Mediaeval Day (ಕ್ರಿ.ಶ. 1150)

ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Old Malton Priory Church, Ryedale , North Yorkshire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: YO17 7HB

Beltaine Mediaeval Fayre

ಮೇ 05, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: St Andrews, Fife
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: KY16 9EJ

Ashton Park Open Day (ಕ್ರಿ.ಶ. 900)

ಮೇ 07, 2018 (ಸೋಮವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Ashton Park, West Kirby, Wirral
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CH48 7EX

Wray Scarecrow Festival (ಕ್ರಿ.ಶ. 890)

ಮೇ 07, 2018 (ಸೋಮವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Wray, Lancashire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: LA2 8RG

Sherwood

ಮೇ 12, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಮೇ 13, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Sherwood Pines, Nottinghamshire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: NG21 9JL

Siege of Newark Castle (ಕ್ರಿ.ಶ. 1218)

ಮೇ 26, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಮೇ 28, 2018 (ಸೋಮವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Newark-on-Trent, Nottinghamshire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: NG24 1BG

History Through the Ages (ಕ್ರಿ.ಶ. 818)

ಜೂನ್ 10, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Sheffield, Yorkshire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: S2 1UL

Merseyside County Cub Camp (ಕ್ರಿ.ಶ. 900)

ಜೂನ್ 16, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Tawd Vale Campsite, Lathom, Lancashire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: L40 5UL

Scandinavian Hjemkomst and Midwest Viking Festival

ಜೂನ್ 22, 2018 (ಶುಕ್ರವಾರ) – ಜೂನ್ 23, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Hjemkomst Center, Moorhead
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: MN 56560

Preparing for battle at Lancaster Castle (ಕ್ರಿ.ಶ. 1091)

ಜುಲೈ 07, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 08, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Lancaster Castle, Lancashire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: LA1 1YJ

Green Fayre (ಕ್ರಿ.ಶ. 900)

ಜುಲೈ 21, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 22, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Beacon Country Park, Upholland, Lancashire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: WN8 7RU

Bamburgh Castle (ಕ್ರಿ.ಶ. 1000)

ಜುಲೈ 28, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 29, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Bamburgh, Northumberland
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: NE69 7DF

Great River Race

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 08, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: River Thames, London

Norsk Høstfest

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2018 (ಬುಧವಾರ) – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Scandinavian Heritage Park, Minot
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: ND 58701Last updated on 26 Oct 2017.
© Regia Anglorum MCMLXXXVI – MMXVIII
Translation by Vikram Shivaprakesh, 2017.