ರಿಜಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋರಮ್
Víkingr

ರಿಜಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋರಮ್ (ಪುರಾತನ ಪದವೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು) ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಜೀವಿತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮರು-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 900 ಮತ್ತು 1100 ರ ನಡುವೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಜಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋರಮ್ ಈಗ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜವಾಗಿದ್ದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.

ದೀರ್ಘ ಮರೆತು ಹೋದ ಕದನಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಮಾಜದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಮರದ ಕವಚ, ಕಸೂತಿ, ಚರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸೇನಾ-ಅಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ:


Wychurst Show (ಕ್ರಿ.ಶ. 918)

ಜುಲೈ 28, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 29, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Herne Bay, Kent
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CT6 7LQ

Bamburgh Castle (ಕ್ರಿ.ಶ. 1000)

ಜುಲೈ 28, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 29, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Bamburgh, Northumberland
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: NE69 7DF

The Big Cheese - Caerphilly Castle

ಜುಲೈ 28, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 29, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Caerphilly Castle, Glamorgan
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CF83 3FB

Lost Castles of Ashton Park (ಕ್ರಿ.ಶ. 905)

ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Ashton Park , West Kirby
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CH48 7EX

Detling Military Odyssey (ಕ್ರಿ.ಶ. 1014)

ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2018 (ಸೋಮವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Detling, Kent
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: ME14 3JF

Picts in the Park (ಕ್ರಿ.ಶ. 834)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 09, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Dunkeld, Perthshire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: PH8 0AR

Detectival 2018 (ಕ್ರಿ.ಶ. 950)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Oxfordshire

Wychurst Show

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Herne Bay, Kent
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CT6 7LQ

Norsk Høstfest

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2018 (ಬುಧವಾರ) – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Scandinavian Heritage Park, Minot
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: ND 58701

Pleshey Country Fayre and Farmers Market (ಕ್ರಿ.ಶ. 950)

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 06, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Pleshey Village Hall, Essex
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CM3 1HA

Sherwood Viking Spring Thing

ಮೇ 11, 2019 (ಶನಿವಾರ) – ಮೇ 12, 2019 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Sherwood Pines, Nottinghamshire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: NG21 9JL

Wychurst Show

ಜುಲೈ 27, 2019 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 28, 2019 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Herne Common, Herne Bay, Kent
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CT6 7LQ© Regia Anglorum MCMLXXXVI – MMXVIII
Translation by Murali, 2018.