ರಿಜಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋರಮ್
Víkingr

ರಿಜಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋರಮ್ (ಪುರಾತನ ಪದವೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು) ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಜೀವಿತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮರು-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 900 ಮತ್ತು 1100 ರ ನಡುವೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಜಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋರಮ್ ಈಗ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜವಾಗಿದ್ದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.

ದೀರ್ಘ ಮರೆತು ಹೋದ ಕದನಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಮಾಜದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಮರದ ಕವಚ, ಕಸೂತಿ, ಚರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸೇನಾ-ಅಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ:


Old Malton Mediaeval Day (ಕ್ರಿ.ಶ. 1150)

ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Old Malton Priory Church, Ryedale , North Yorkshire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: YO17 7HB

Beltaine Mediaeval Fayre

ಮೇ 05, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: St Andrews, Fife
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: KY16 9EJ

Owen Sound Mini Comicon (ಕ್ರಿ.ಶ. 1066)

ಮೇ 05, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: 824 1st Ave W, Owen Sound, ON
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: N4K 4K4

Walesby Scout Event

ಮೇ 06, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Walesby Forest Campsite, Nottinghamshire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: NG22 9NG

Ashton Park Open Day (ಕ್ರಿ.ಶ. 900)

ಮೇ 07, 2018 (ಸೋಮವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Ashton Park, West Kirby, Wirral
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CH48 7EX

Wray Scarecrow Festival (ಕ್ರಿ.ಶ. 890)

ಮೇ 07, 2018 (ಸೋಮವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Wray, Lancashire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: LA2 8RG

Sherwood (ಕ್ರಿ.ಶ. 868)

ಮೇ 12, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಮೇ 13, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Sherwood Pines, Nottinghamshire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: NG21 9JL

Siege of Newark Castle (ಕ್ರಿ.ಶ. 1218)

ಮೇ 26, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಮೇ 28, 2018 (ಸೋಮವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Newark-on-Trent, Nottinghamshire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: NG24 1BG

Weald and Downland Living History Festival

ಜೂನ್ 02, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜೂನ್ 03, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Singleton, Chichester, West Sussex
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: PO18 0EU

Death of the Lady Æthelflæd (ಕ್ರಿ.ಶ. 918)

ಜೂನ್ 09, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜೂನ್ 10, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: St Oswald’s Priory, Gloucester, Gloucestershire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: GL1 2QX

Blacon Living History Testival (ಕ್ರಿ.ಶ. 902)

ಜೂನ್ 09, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Blacon School , Chester
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CH41 5JH

History Through the Ages (ಕ್ರಿ.ಶ. 818)

ಜೂನ್ 10, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Sheffield, Yorkshire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: S2 1UL

Merseyside County Cub Camp (ಕ್ರಿ.ಶ. 900)

ಜೂನ್ 16, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Tawd Vale Campsite, Lathom, Lancashire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: L40 5UL

Scandinavian Hjemkomst and Midwest Viking Festival

ಜೂನ್ 22, 2018 (ಶುಕ್ರವಾರ) – ಜೂನ್ 23, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Hjemkomst Center, Moorhead
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: MN 56560

Aurora Canada Day Show (ಕ್ರಿ.ಶ. 1000)

ಜುಲೈ 01, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Aurora, ON
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: L4G 4C4

Preparing for battle at Lancaster Castle (ಕ್ರಿ.ಶ. 1091)

ಜುಲೈ 07, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 08, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Lancaster Castle, Lancashire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: LA1 1YJ

Wessex Scout Fête

ಜುಲೈ 07, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: South Bristol
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: BS13

Normans at Bishops Stortford (ಕ್ರಿ.ಶ. 1086)

ಜುಲೈ 14, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Waytemore Castle Gardens, Bishops Stortford, Hertfordshire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CM23 2AY

Festival of Archaeology (Ashmolean) (ಕ್ರಿ.ಶ. 899)

ಜುಲೈ 21, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 22, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Ashmolean Museum, Oxfordshire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: OX1 2PH

Festival of Archaeology (Salisbury)

ಜುಲೈ 21, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 22, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Salisbury Museum, Wiltshire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: SP1 2EN

Defending the Border (ಕ್ರಿ.ಶ. 1018)

ಜುಲೈ 21, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 22, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Berwick-upon-Tweed, Northumberland
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: TD15 1DF

Green Fayre (ಕ್ರಿ.ಶ. 900)

ಜುಲೈ 21, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 22, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Beacon Country Park, Upholland, Lancashire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: WN8 7RU

Wychurst Show (ಕ್ರಿ.ಶ. 918)

ಜುಲೈ 28, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 29, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Herne Bay, Kent
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CT6 7LQ

Bamburgh Castle (ಕ್ರಿ.ಶ. 1000)

ಜುಲೈ 28, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 29, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Bamburgh, Northumberland
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: NE69 7DF

The Big Cheese - Caerphilly Castle

ಜುಲೈ 28, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 29, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Caerphilly Castle, Glamorgan
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CF83 3FB

Detling Military Odyssey (ಕ್ರಿ.ಶ. 1014)

ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2018 (ಸೋಮವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Detling, Kent
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: ME14 3JF

Norsk Høstfest

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2018 (ಬುಧವಾರ) – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Scandinavian Heritage Park, Minot
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: ND 58701

Pleshey Country Fayre and Farmers Market (ಕ್ರಿ.ಶ. 950)

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 06, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Pleshey Village Hall, Essex
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CM3 1HALast updated on 26 Oct 2017.
© Regia Anglorum MCMLXXXVI – MMXVIII
Translation by Vikram Shivaprakesh, 2017.