ರಿಜಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋರಮ್
Víkingr

ರಿಜಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋರಮ್ (ಪುರಾತನ ಪದವೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು) ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಜೀವಿತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮರು-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 900 ಮತ್ತು 1100 ರ ನಡುವೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಜಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋರಮ್ ಈಗ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜವಾಗಿದ್ದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.

ದೀರ್ಘ ಮರೆತು ಹೋದ ಕದನಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಮಾಜದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಮರದ ಕವಚ, ಕಸೂತಿ, ಚರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸೇನಾ-ಅಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ:


Wychurst Show (ಕ್ರಿ.ಶ. 1066)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Herne Bay, Kent
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CT6 7LQ

Norsk Høstfest

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2018 (ಬುಧವಾರ) – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Scandinavian Heritage Park, Minot, United States
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: ND 58701

Pleshey Country Fayre and Farmers Market (ಕ್ರಿ.ಶ. 950)

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 06, 2018 (ಶನಿವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Pleshey Village Hall, Essex
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CM3 1HA

Battle of Hastings (ಕ್ರಿ.ಶ. 1066)

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2018 (ಶನಿವಾರ) – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 2018 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Battle Abbey, Battle
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: TN33 0AD

Sherwood Viking Spring Thing

ಮೇ 11, 2019 (ಶನಿವಾರ) – ಮೇ 12, 2019 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Sherwood Pines, Nottinghamshire
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: NG21 9JL

Wychurst Show

ಜುಲೈ 27, 2019 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 28, 2019 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Herne Common, Herne Bay, Kent
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CT6 7LQ

The Big Cheese - Caerphilly Castle (ಕ್ರಿ.ಶ. 1060)

ಜುಲೈ 27, 2019 (ಶನಿವಾರ) – ಜುಲೈ 28, 2019 (ಭಾನುವಾರ)
ಸ್ಥಳ: Caerphilly Castle, Glamorgan
ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್: CF83 3FB© Regia Anglorum MCMLXXXVI – MMXVIII
Translation by Murali, 2018.